Dievs gaida uz tevi! Sludina Luīze Zveja. 15.11.2015.Līdzīgi kā laulībā mīlestībā dzimst bērni, arī no mūsu mīlestības pret Dievu ir jādzimst garīgajiem bērniem – jaunpiedzimušiem kristiešiem. Mēs nevaram vilcināties, jo atmoda sāksies tieši tajā dienā, kad pieņemsim lēmumu iet pie cilvēkiem. Tādēļ mums ir jāiet un jāsludina cilvēkiem par Kristu jau šodien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *