Ekonomikas ABC: Māstrihtas kritēriji – valūtas kursa stabilitāteMāstrihtas kritēriju jēga ir ekonomikas stabilitāte un līdzsvarota attīstība Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tos nepildot, cieš pašas valstis un rada problēmas visai eirozonai. Viens no kritērijiem – valstij vismaz divu gadu laikā pirms iestāšanās eirozonā, jānodrošina valūtas kursa stabilitāte attiecībā pret eiro. Latvijas banka kopš 2004. gada 1. janvāra ir nodrošinājusi stabilu lata kursu pre eiro, tādējādi šis kritērijs jau ilgu laiku ir izpildīts. Stabila valūta Latvijai ir svarīga, jo mūsu valsts daudz tirgojas ar valstīm, kurās nacionālā valūta ir eiro, vai ir piesaistīta eiro. Tādēļ minimālas valūtas svārstības nodrošina stabilu uzņēmējdarbības vidi un mazina cenu svārstības. Valūtas stabilitāte viena pati nevar nodrošināt drošu ekonomiku. Tikpat svarīga ir līdzsvarota budžeta politika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *