Ekonomikas ABC: Naudas drukāšana un inflācija: BaltkrievijaPēdējo simts gadu laikā ir bijuši daudzi mēģinājumi valsts budžeta deficīta problēmas risināt ar naudas drukāšanas palīdzību, kas izraisījusi hiperinflāciju. 2011. gadā naudas drukāšanu kā ekonomikas problēmu risinājumu izmantoja Baltkrievija. Lai segtu augošo valsts izdevumu pārsvaru pār ienākumiem, Baltkrievijas prezidentam pakļautā Nacionālā banka 2011. gadā krasi palielināja apgrozībā esošās naudas daudzumu. Cilvēki vairs neticēja savai naudai, mainīja to pret cietu valūtu un rublis tika devalvēts trīs reizes. Cenas auga ievērojami ātrāk par algām un pensijām, gada inflācija sasniedza 108%. Lai precēm cenas neceltos, tās iesaldēja ar dekrētu, bet tad to sāka trūkt kā Padomju laikos. Reālu ienākumu kāpumu var dot tikai ekonomikas reformas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *