Jēzus tic tev! Sludina Mārcis Jencītis. 13.12.2015.Jēzus mums tic neatkarīgi no tā, vai paši sev ticam, vai nē. Viņš tic, ka mainīsimies, neskatoties uz to, ka mums, iespējams, nav pat vēlmes mainīties. Ja kāds par mums tik ļoti tic, mums izdosies. Dievam mēs esam tīri un svēti, mēs esam Jēzus draugi un Dieva apsolījuma bērni – Viņa gribēti un gaidīti. Tomēr, lai Jēzus varētu mums palīdzēt, mums Viņš ir jāatzīst par savu Kungu. Savukārt, ja noliedzam to, ka Jēzus ir Kungs, smagi grēkojam pret Dievu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *