KalpošanaDievs vēlas, lai katrs kristietis kalpotu, atbilstoši tām dāvanām, ko Viņš mūsos ir ielicis. Kalpot Dievam un kalpot saviem līdzilvēkiem – tas ir Dieva plāns , un tāpēc svarīgs ir jautājums, kā tu lieto tās dāvanas un spējas, ko Dievs tev ir devis?
Interesanti, ka Bībele saka, ka katram ir kāda vai kādas dāvanas.
“Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam … .” /1.Pētera vēstule 4:10 /
Un ir svarīgi saprast, ka Dievs mani nav šeit nolicis, lai es tikai ņemtu un patērētu, bet Dieva plāns ir, ka es dodu savu pienesumu lielajā Dieva plānā.
Ikviens Vīlandes draudzē ir aicināts kalpot. Mēs esam Kristus izglābti un glābšana ar kalpošanu ir salīmētas kopā ar visstingrāko līmi. Kristietis, kas nekalpo ir pretruna.
Mācītājs Riks Vorens stāsta, ka dažās Ķīnas draudzēs, kad cilvēks piedzīvo glābšanu caur Kristus upuri un pievienojas draudzei, kristību svētkos tiek sveikti ar šādiem vārdiem:
“Jēzum tagad ir vēl viens acu pāris ar ko skatīties, vēl vienas ausis ar ko klausīties, vēl vienas rokas ar kurām palīdzēt, un vēl viena sirds, ar kuru mīlēt citus.”
Kristus acīs katra kalpošana ir svarīga. Mēs varbūt daudzas lietas uzskatām par sīkām un mazsvarīgām, bet Kristus uz to skatās savādāk un Viņam katra lieta ir svarīga.
“Ikviens no mums atbildēs Dievam par sevi.” /Romiešiem 14:12/
Tu nedrīksti vieglprātīgi izturēties pret tām iespējām, ko Dievs tev dod, lai kalpotu. Ja tu nekalpo, tu tikai eksistē, jo Dievs tev dāvā šo laiku šajā pasaulē un dāvina tev spējas un talantus, lai tu pagodinātu Dievu un kalpotu Viņam un cilvēkiem.
Nemeklē dažādus aizbildinājumus. Dievs tevi lietos!
“Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” /Efeziešiem 2:10/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *