Konference: LGBT kustības un Juvenālās justīcijas negatīvā ietekme Latvijā un pasaulē. 08.02.2014.Bērnam nav dzimuma – viņš pieaugot var to izvēlēties pats. Šāda un citas līdzīgas idejas nu jau politiskā līmenī tiek uzspiestas visām Eiropas savienības dalībvalstīm, tajā skaitā, Latvijai. Ir cilvēki, kuri dara visu, lai šādas vērtības ieaudzinātu mūsu bērniem jau no bērnudārza vecuma, vienlaikus kultivējot izsmieklu un naidu pret tradicionāli domājošajiem – tiem, kuriem ir citi tikumiskie standarti. Paralēli valsts institūcijām tiek piešķirtas arvien lielākas pilnvaras, lai amatpersonas uz vienpersoniska lēmuma pamata, ja tām ir aizdomas, ka bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību, būtu tiesīgas izņemt bērnus no ģimenēm, tos nogādājot “drošos apstākļos”. Par šiem un citiem jautājumiem stāsta Vecāku sabiedriskās kustības “Dzimta” pārstāve Jeļena Korņetova, Pasaules amatieru K-1 federācijas oficiālais pārstāvis Latvijā Šauļus Šeikis un informātikas un fizikas skolotājs Vladimirs Lukjanovičs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *