Kristīne, dzīvnieku sargeņģelis – Ķepa uz sirds, 09.12.2017Kristīni Rutuli pavisam noteikti var saukt par pamesto dzīvnieku sargeņģeli. No nāves Kristīne izglābusi neskaitāmus ielas kaķus, atradusi tiem mājas un pieņēmusi tos, kurus neviens nav vēlējies ņemt.
Šobrīd Kristīnes mājās mitinās seši ielas kaķi un patversmes suns Fidži. Katram no tiem ir savs smeldzīgs un aizkustinošs stāsts par izdzīvošanu. Melno Mikuci Kristīne atrada uz ielas pilnīgi neredzīgu, jo vīruss viņam bija sabeidzis abas actiņas.
Kristīne uzskata, ka pārestība pret dzīvniekiem joprojām ir ļoti liela. Tomēr viņa tic, ka, darot labu un stāstot par to arī apkārtējiem, šo situāciju var mainīt. Lai gan bez milzu pacietības un rūpēm neiztikt, Kristīne uzsver, ka pati galvenā tomēr ir mīlestība.

Ēterā: 2017. gada 9. decembrī

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *