Labais un derētais gans. Sludina Mārcis Jencītis. 17.05.2015.Mīlestība pret Dievu ir saistīta ar mīlestību pret cilvēkiem. Jēzus cieta un nomira pie krusta, jo bija ieinteresēts cilvēkos. Viņš bija labais gans, kurš kalpoja cilvēkiem bez ārējas motivācijas un stimulēšanas. Viņš nemeklēja pašlabumu kalpošanā cilvēkiem, turpretī derētais gans kalpo algas dēļ un tikai tik ilgi, kamēr kalpošana nesaduras ar viņa personiskajām interesēm. Ja tava dzīve nav pakārtota, lai pildītu Jēzus lielo pavēli veidot mācekļus, tu esi tikai derētais gans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *