METTACilvēkam ir divi mentālie stāvokļi, kas viens otram ir pretēji. Tie ir Dosa un Metta. Dosa nozīmē dusmas, naidu. Metta – mīlošo laipnību (loving- kindness). Dosa ir ļauna un postoša, turpretī Metta droša un labumu nesoša.
Dosa kavē zināšanu apguvi. Kamēr Dosa piepilda kāda prātu, viņš neko neredz un neapzinās patiesajā perspektīvā. Buda saka: “Dusmīga persona nepazīst ne savu, ne citu labklājību.”
Cilvēki sevi mīl, bet esot Dosa varā viņi var izdarīt pašnāvību. Cilvēki mīl savu māti un tēvu, bet, ja viņu prātus piepilda Dosa, viņi var nogalināt savu māti un tēvu. Buda saka: “Dusmīga persona nogalina māti; dusmīga persona nogalina tēvu.”
Dosa ir liels un destruktīvs spēks. Pasaulē tā ir liels iznīcinātājs. Dosa ir mentālais stāvoklis, kas bieži pamudina uz noziegumu veikšanu.
Naids vairo naidu. Viena cilvēka naids izraisa naidu otrā. Dusmīga seja nevar mīkstināt cita sirdi. “Naids nekad netiek remdināts ar naidu,” saka Buda.
Caur naidu mēs nevaram radīt mieru. Ar naidu mēs nevaram dzīvot laimīgu dzīvi. Ar naidu mēs nevaram iegūt draugus. Ar naidu nevar vienot sabiedrību.
Dosa (naids) ir kaitīgs mieram. Tas ir kaitīgs sabiedrībai. Tas ir kaitīgs garīgai izaugsmei. Šim kaitīgajam Dosa, naidam jātiek izvadītam no mums.
Kā mēs varam cīnīties ar šo ārkārtīgi kaitīgo naidu?
Buda mācīja: “Ir jāattīsta Metta, lai cīnītos ar Dosa, naidu.”
Kas ir Metta?
Metta ir mentālais stāvoklis, kas ir pretējs naidam, tā sauktā mīlošā laipnība. Metta tiek definētā kā patiesa drauga spēks. Metta ir patiesa vēlēšanās, lai visas dzīvās būtnes būtu laimīgas un pārtikušas.
Metta tiek salīdzināta ar mātes mīlestību pret savu bērnu. Buda saka: “gluži kā māte pasargā savu vienīgo bērnu no briesmām pat ja tas apdraud viņas pašas dzīvību, tā man vajadzētu veidot neierobežotu mīlošu laipnību pret visām dzīvajām būtnēm.” Māte mīl savu bērnu. Metta turpretī mīl visus.
Kā lai nostiprina savā sirdī Metta?
Pirmkārt, tev jādomā šādi: tu sevi mīli. Tatad tev jāmīl arī citi. Tu vēlies laimi un veselību. Tatad tev jādomā arī par citu cilvēku laimi un veselību.
Lai savā sirdī nostiprinātu Metta, jums vienmēr jadomā par labajām īpašībām citos cilvēkos. Nemeklējiet cita trūkumus. Pamatojoties uz citu labajām īpašībām, stipriniet savu Metta. Atbildiet ar labu uz ļaunu. Sniedziet palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga.
Budismā, ja jūs attīstat Metta, tad varat sansiegt Jhana. Ja sasniedzat Jhana, augstāko koncentrēšanos, tad izjutīsiet vienpadsmit Metta radītās sekas.
Kad tavu sirdi piepilda Metta:
Tavs miegs ir mierīgs, pilns laimes.
Tu pamosties laimīgs.
Tev nekad nav murgu.
Tu esi mīlēts, patīc citiem cilvēkiem.
Tu esi mīlēts, patīc citām būtnēm, kas nav cilvēki.
Tu esi dievību pasargāts.
Tev nespēs kaitēt uguns, indes vai ieroči.
Tu vari viegli panākt koncentrēšanos.
Tava seja vienmēr ir rāma un mīloša.
Kad tu mirsti, tu mirsti bez apjukuma.
Ja vēl nebūsi sasniedzis augstākās zināšanas, tad pārdzimsi Bramas pasaulē.
Ja Metta valda pār tavu sirdi, tad tur nav vietas naidam. Metta koncentrācija bruģē ceļu augstāko zināšanu sasniegšanai. Šīs zināšanas ir ceļš uz apgaismību. Caur apgaismību var sasniegt Nibbana – augstāko laimi.
Lai jūs visi būtu laimīgi!
Lai jūs visi sasniegtu Nibbana!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *