Mīlestība. Sludina Mārcis Jencītis.19.04.2015.Bībele māca, ka jāmīl Dievs, lai iemantotu visas svētības un apsolījumus, ko Viņš mums paredzējis. Tādēļ ir nepieciešams izprast, kas ir mīlestība. Ja to neizprotam, var izrādīties, ka mēs patiesībā nemīlam ne Dievu, ne cilvēkus un tādējādi nemaz neejam uz Debesīm. Pastāv četri mīlestības veidi. Zemākais un primitīvākais ir “eros” mīlestība, kas ir uz instinktiem balstīta miesas tieksme. “Filio” mīlestība ir sajūtu mīlestība, kas rodas starp tuviem draugiem un citiem cilvēkiem, labi jūtoties vienam otra klātbūtnē. Visaugstākā mīlestības forma ir “agape” mīlestība. Šeit jāizšķir dievišķā un cilvēciskā “agape”. Dievišķā “agape” nozīmē mīlēt Dievu, paklausot Viņam un pildot Viņa baušļus, savukārt cilvēciskā “agape” ir pareiza rīcība pret otru cilvēku, kuru neietekmē emocijas, bet gan stingrs lēmums mīlēt, neskatoties ne uz ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *