Naudas Zīmes: Vai pēc eiro ieviešanas pieaugs cenas?Sabiedrībā pastāv bažas, ka pēc eiro ieviešanas Latvijā pieaugs cenas. Neliels cenu pieaugums ir normāla tautsaimniecības attīstības sastāvdaļa, taču lai novērstu varbūtēju nekaunību cenu noapaļošanā, eiro ieviešanas likumā būs noteikti noapaļošanas principi, kas tirgotājiem būs obligāti jāievēro. Valsts sekos līdzi cenu izmaiņām un uzraudzīs, lai tās netiktu nepamatoti palielinātas, savukārt paši uzņēmēji sola, ka eiro dēļ cenas necels. Tā kā 1 lats tiks mainīts pret EUR 1,42, cenas skaitļos būs lielākas, bet tieši tikpat reižu pieaugs algas, pensijas, pabalsti un citi iedzīvotāju ienākumi. Prakse rāda, ka citās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur eiro ieviests, nav noticis būtisks cenu kāpums. Eiro ieviešanas dēļ tās pieauga ne vairāk kā par 0,3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *