Pazemība un lepnība. Sludina Mārcis Jencītis. 18.03.2018.Bībele saka, ka lepnība cilvēku gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu. Pazemība ir bijība, paklausība un padevība, taču lepnība ir pārākuma sajūta, iedomība un augstprātība. Var izšķirt trīs lepnības veidus- vispārīgā, kad cilvēks noraida Jēzu Kristu un uzskata, ka pats spēj visu, otra ir kristiešu nepaklausība Dieva gribai un trešā ir nicīga izturēšanās pret citiem cilvēkiem. Dievs pazīst lepno no tālienes un stājas pretī viņa iedomībai visās dzīves sfērās. Lai uzvarētu lepnību, mums vienmēr jābūt pateicīgiem Dievam, Viņu slavējot un pielūdzot, kā arī atceroties, ka Viņš ir žēlastības avots.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *