Saki Jēzum Jā! Draudzes Kristus Pasaulei slavēšana. 22.11.2015.Saki Jēzum Jā!

Iet dienas un man liekas, ka tas, kā dzīvoju, ir starpība starp tevi un mani;
es dzīvoju, dažreiz raudu, bet tomēr es smaidu.
Es izleju visu sevi Dieva priekšā, un pat, ja man būtu jāziedo sava dzīvība, es nebaidītos darīt,
jo man dvēsele drošībā pie Dieva, tur nekad nebūs ciešanas, sāpes, tukšums, tur tikai es un Dievs,
un mēs esam kā viens.
Un tāpat kā gājputni aizlido, tā man grēki aizceļo, tiem nav vietas,
tā man liekas, esmu brīva un jūtos kā dīva.
Jo es dzīvoju, kalpoju, lasu Bībeli, un tā ir vieta, kur es sevi atrodu,
nevis zaudēju, vieta, kur patiesu brīvību, mīlestību sajūtu.
Jā, un tomēr uz šīs pasaules tik daudz ģimeņu šķiras un irst
tik daudz cilvēku mirst, bet, ja Dievs deva cerību man – dos arī tev!
Nedomā, ka dzīvei nav jēgas, jo, kad šķiet, ka tā beidzas,
tā tikai sākas! Dievs atdeva sevi, lai glābtu tevi, Viņam nav par smagu tavi grēki,
jo, kas tevi patiesi mīl – ziedoja sevi.
Viņš raugās uz tevi un saka: “Mans bērns, nemaldies pa šo dzīvi, nāc un dzīvo brīvi!” Jā!

Saki Jēzum Jā!, saki Jēzum Jā!

Trīs lietas: ticība, cerība, mīlestība, bet lielākā no tām – mīlestība.
Es tev nesaku to visu tāpat vien, kā pret sienu saku, jo Dievs dod cerību,
nereālu brīvību, patiesu dzīvību.
Kad iesi ar Dievu, tu vairs nejutīsi sienu, kas traucē tev izbaudīt visu patieso brīvību, mūžīgo, jā, ja, ja…

Saki Jēzum Jā!
Saki Viņam Jā!, Viņam Jā!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *