Seksualitāte. Sludina Mārcis Jencītis. 22.05.2016.Seksuālā dzīve ietekmē arī citu mūsu dzīves jomu kvalitāti. Diemžēl, kristieši bieži vien, neizprazdami, ko par seksualitāti māca Bībele, tic dažādiem mītiem un grimst nepareizā vainas apziņā, kas, savukārt, neļauj tiem dzīvot pilnvērtīgi un harmoniski. Lai spētu dzīvot Dievam patīkamu dzīvi un izvairītos no nepareizām problēmām, ir nepieciešams apzināties to, ka no seksualitātes nav jākaunas, jo Dievs to ir radījis, kā vienu no dzīves baudām, un labam seksam priekšnoteikums ir mīlestība gan pret Dievu, gan savu laulāto. Kā arī nepieciešams zināt, ko ietver laulības pārkāpšana un netiklība, un jāsaprot, ka seksā ir lietas, kas var būt grēks, kaut par to nerunā Bībele, un pretēji – kaut Bībelē tas ir minēts, šī lieta var nebūt grēks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *