SVĒTĀ GARA REALITĀTE PRET PASAULES ILŪZIJU (31. maijs, 9.30)Rakstu vieta: Efeziešiem 5: 18; runātājs: Andis Smelte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *